Zaświadczenie

Niniejszym zaświadczamy iż pani Helena Choroszewska córka Karola osobiście znamy i stwierdzamy ze pracowała ona w Połtawskim gubernialnym Ziemstwie (Ukraina) piaskując urząd buchaltera w Przydziale Południo Rosyjskiej przesiedleńczej organizacji od Czerwca 1914, do likwidacji tego wydziału (w koniec 1917). Potem zaś od 1917 roku do końca 1919 pracowała na tym ze Ziemstwie w wydziale opalu zład podała się do de-misji wobec choroby syna.

Miasto Wilno Grudnia 20 dnia 1923 ????? ????? Romuald ????? Marcinkiewicz Wiktoria, córka Romualda, Izdebska była ??????? wydziału ??????? w Połtawskim Ziemstwie.

certificate

We hereby certify that Choroszewska Helena, the daughter of of Karol personally know and affirm the work it in Poltava provincial district administration (Ukraine) blasting office bookkeeper in the allocation of the south Russian resettlement organizations from June 1914, to the liquidation of this department (in late 1917). Then from 1917 to the end of 1919 she worked with the district administration in the department of ???? from where she retired due to the illness of her son.

Vilnius city on December 20 1923 ????? ????? Romuald ????? Marcinkiewicz Victoria, the daughter of Romuald, Izdebska It was ??????? Faculty ??????? in Poltava district administration.

thanks to
https://www.spellchecker.net/polish_spell_checker.html
for correcting my Polish spelling

and
https://translate.google.com
for helping with the translation from Polish to English

Helena Choroszewska ((1888-1967) nee Hojer
was the second wife of Ansbert Choroszewski (1866 - 1937)
Mother of Leon (1917 - 1922)
Mother of Geniek (1919-1919)
Mother of Walery (Walter) Eugeniusz Choroszewski (1922-2010 )
Grandmother of Ansbert Michael Choroszewski(1950 ) and Richard Alan Choroszewski(1953 )

Helena's father was Karl Von Hojer - came from East Prussia, St Petersburg, Poltawa(Ukraine) Moskow. Helenas mother was Anna from Michalina nr Warsaw. Helena (1888 - 1967) was born in Michalina nr Warsaw (or St Petersburg) and lived in Poltawa (Ukraine) then moved to Vilno in 1921.