Andre i Julia, ..... .....
Hojer (Hoyer) – ......
............ – rosyjski
....... – 6 ....

1. Edward
2. Teresa Uresnov/Ugenowa?
1. Wladimir
2. George
3 Alexander
4. Leon
5. Janusz
3. Helena Dobrinina?
1. Wladimir
2. Helena
3. Fiedor
4. .......
5. Alexy
6. Yergeni
4. Maria
1. Alice
2. Alexandra
3. Helena -> Serbia
4. Alexander -> Francja
5. Karl
Anna Ritmann
Helena córka

6. Catarina ............
1. ............. zmarł w Serbii
2. Michal poszedł do Kaunass?
3. .......... był w Serbii

Wnuk i prawnukowie


Wladimirbył we Francji córki Natalia Maria Natasha
Helena poślubiła Ansberta Choroszewskiego
1. Leon
2. Geniek
3. Walery który miał dwóch synów Ansberta i Ryszarda

Scanned and annotated by Mike (Ansbert) Choroszewski - note most of the names are just a guess. Problem with trying to translate an unknown (to me) language (probably Polish or Ukrainian or Russian) written in cyrillic handwriting. Anything in bold above indicates that the information is reasonably certain.